Chúng tôi là công ty TNHH Tourleva, là chủ sở hữu website www.tourleva.vn. Đây là chính sách bảo mật và sử dụng thông tin khách hàng của chúng tôi :

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

 • Lữ hành Tourleva thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ.
 • Lữ hành Tourleva cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.
 • Khách hàng có quyền tạm ngưng/ huỷ giao dịch sau khi thực hiện. Phải tuân theo điều kiện huỷ phạt dịch vụ đi kèm.
 • Các thông tin khách hàng tự đăng ký như Bản tin du lịch, khách hàng có thể tự ngưng dịch vụ này bất kì lúc nào
 • Các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sẽ được tiếp thu và giải quyết qua địa chỉ liên hệ chính thức của công ty
 • Thời gian lưu giữ thông tin là 1 năm.
 • Địa chỉ lưu giữ thông tin: văn phòng chính 10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Nhằm ghi nhận và đối chiếu thông tin triển khai dịch vụ
 • Chăm sóc khách hàng
 • Phạm vị thu thập thông tin: các khách hàng tại Việt Nam và cộng đồng Việt Kiều

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Chỉ lưu hành nội bộ trong công ty cho nghiệp vụ bán hàng

Thời gian lưu trữ thông tin 

 • Thời gian lưu trữ thông tin là 1 năm
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • văn phòng chính 10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Trang website không có chức năng đăng ký/ quản lý thành viên. Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ theo dạng bản ghi. Khi triển khai dịch vụ, nếu khách hàng cần điều chỉnh thì cần liên hệ nhân viên kinh doanh

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Lữ hành Tourleva thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cap chất lượng phục vụ.
 • Lữ hành Tourleva cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.